Teammanager Voorbereiding en Realisatie

Opleidingsniveau HBO, WO
Contract Fulltime
Niveau Ervaren
Branche Gemeente
Functiecategorieën Ruimtelijke Ordening en Verkeer
Organisatie Gemeente Hengelo

Hengelo is volop in beweging, zowel de organisatie als de stad. Met projecten in bijvoorbeeld de Binnenstad en Hart van Zuid lever jij met het team een bijdrage aan een nóg mooier Hengelo.

Hengelo, klaar voor de toekomst!

Hengelo bereidt zich voor op de toekomst. Met Hengelo’s werken heeft de gemeente haar koers bepaald; een koers die past bij de inhoudelijke opgaven waar ze voor staat, bij de veranderende samenleving én bij de groeiambitie van de gemeente. Met als doel: een wendbare, zelfbewuste organisatie, waarin medewerkers in hun kracht staan, persoonlijk leiderschap tonen en samenwerken voor een optimale dienstverlening. Persoonlijk, Respectvol, Duidelijk en Betrouwbaar zijn daarbij leidende motieven.

Per 1 juli 2021 is daarom de organisatiestructuur aangepast. Uitgangspunt van de nieuwe besturingsfilosofie is de ‘omgekeerde piramide’. Hierbij staat de medewerker in zijn kracht en is er volop vrijheid voor de professional. Het is nu vooral de uitdaging om de bedoeling van de nieuwe structuur te realiseren in de praktijk. Voor de komende twee jaar ligt de focus van Hengelo’s werken op drie lijnen: opgavegericht werken, het MD-traject/leiderschapsontwikkeling en de implementatie van de leidende motieven.

Wat ga je doen?

Samen met je collega-teammanagers en afdelingsmanager ben je ambassadeur van de organisatieontwikkeling. Je ondersteunt en coacht medewerkers hierin, toont voorbeeldgedrag, stelt kaders en geeft ruimte. Ook draag je actief bij aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Je zorgt ervoor dat elke medewerker op de juiste plek zit.

Verbinden, dát is de essentie van deze functie. Het team werkt veelal afdeling overstijgend en heeft voortdurend contact met allerlei stakeholders binnen én buiten de organisatie. Medewerkers weten elkaar doorgaans goed te vinden en werken voornamelijk in projectteams aan een gezamenlijk doel. Vanuit het organisatiebelang verbind jij mensen, thema’s en domeinen met elkaar om samen tot resultaat te komen. Je zorgt voor het uitdragen van de koers en werkt nauw samen met je collega-teammanagers binnen het domein en de gehele organisatie en met de ontwikkelmanagers. Samen overzien jullie het brede speelveld en leveren jullie een actieve bijdrage aan integrale samenwerking.

Je weet de juiste balans te vinden tussen ambities en capaciteit en bent scherp op wat er wel en niet kan. Op deze manier weet jij de werkdruk goed te managen. Ondanks de dynamische omgeving houd je oog voor de medewerkers, hun persoonlijke situatie én ontwikkeling.

In de rol van teammanager:

 • zorg je ervoor dat de te bereiken resultaten gerealiseerd worden door je team;
 • ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met als belangrijk onderdeel de HR aspecten en coaching van medewerkers in het team;
 • ben je verantwoordelijk voor de formatie, bezetting en begroting van jouw team;
 • coach je medewerkers in het aanbrengen van focus en in het maken van (vakinhoudelijke) keuzes;
 • weet je mensen te inspireren om buiten hun comfortzone te denken en bewegen.

De organisatie, afdeling en het team

De organisatie (ca. 750 medewerkers) bestaat uit negen afdelingen en 30 teams. Elke afdeling wordt aangestuurd door een afdelingsmanager en elk team door een teammanager. Het Concern Management Team (CMT) stuurt de gehele organisatie aan. De sfeer binnen de organisatie is warm en informeel. Medewerkers zijn enorm betrokken bij hun werk. Met elkaar werken zij aan de uitdagende en complexe opgaven waar de middelgrote gemeente voor staat. Het tonen van initiatief wordt gewaardeerd en gestimuleerd. De lijnen binnen de organisatie en met het bestuur en de samenleving zijn kort.

Het team Voorbereiding en Realisatie is één van de drie teams binnen de afdeling Openbare ruimte en Omgeving.

Het team (ca. 25 professionals) zorgt voor beleid en vernieuwingen in de openbare ruimte van Hengelo en zorgt voor het ontwerpen en voorbereiden van projecten en de realisatie hiervan. Daarbij streven we naar een duurzame toekomst voor de stad als geheel met behoud van het karakter van iedere wijk.

Het team bestaat uit:

 • Beleidsmedewerkers die beleid maken voor de openbare ruimte van de stad en ook adviseren bij projecten van derden. Het beleid is breed op het gebied van openbare ruimte. Van groen, rioleringen, waterhuishouding tot openbare verlichting. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan o.a. de programma’s binnenstad en Hart van Zuid.
 • Medewerkers die zich bezighouden met parkeren. Hierbij valt te denken aan het beheer en de exploitatie van de parkeergarage, de bewaakte fietsenstallingen en de gereguleerde straatparkeerplaatsen. Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid met betrekking tot parkeren, het verlenen van vergunningen.
 • Verkeerskundigen die als adviseur verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en evalueren van beleid met betrekking tot verkeer en mobiliteit voor Hengelo en de regio. Zij adviseren en denken mee over ontwikkelingen zoals de transitie naar elektrisch vervoer, nieuwe vervoerwijzen en deelconcepten. Tevens nemen zij deel aan projectgroepen voor verkeerskundige advisering, zowel bij interne projecten als projecten van derden.
 • Medewerkers die zich bezighouden met het ontwerpen, tekenen, aanbesteden en directievoering van de fysieke werken. Denk hierbij aan de grote en kleine projecten in de stad waarbij rioolbuizen, verhardingen, groen en (straat)meubilair worden aangelegd.

Persoonsprofiel

Naast HBO+ werk- en denkniveau heb je ervaring met leidinggeven en affiniteit met (en liefst ook kennis van) het voorbereiden van (bouw)projecten en de realisatie hiervan. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden. Je bent coachend en wanneer nodig sturend.
 • Je stuurt op resultaten én op houding en gedrag. Je weet medewerkers in hun kracht te zetten. Je faciliteert, spiegelt en jaagt vernieuwing aan en bent een fijne sparringpartner.
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en kunt medewerkers hierin ondersteunen en coachen; je begrijpt de bestuurlijke context en bent procesgericht.
 • Je bent aanjager van de organisatieontwikkeling die gericht is op wendbaarheid, integrale samenwerking en persoonlijk leiderschap.
 • Je bent een teamspeler met een hands-on mentaliteit en een nuchtere basishouding.
 • Je brengt rust, hebt zelfreflectie en staat open voor persoonlijke groei.
 • Met je humor en relativeringsvermogen breng je een stuk werkplezier.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 6.103,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris). Je uren zijn flexibel in te delen en je bouwt pensioen via het ABP. Als kers op de taart stroom je in het net vormgegeven MD-traject, wat goed is voor de binding met collega’s en wat bijdraagt aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling!

Over ons

Bij de gemeente Hengelo zetten we ons in voor alle Hengelose inwoners en bedrijven. Dit doen we vanuit onze vier leidende motieven: persoonlijk, duidelijk, betrouwbaar en respectvol. Deze zijn de basis voor onze dienstverlening en geven richting aan de manier waarop we met onze inwoners, maar ook met elkaar willen omgaan. Want: prettig contact zorgt voor meer waardering, begrip en een positieve ervaring met onze dienstverlening.

Wil je graag meer weten over Hengelo? Klik dan hier! https://youtu.be/o1vcO4R2n8c

Sollicitatie

Meer informatie over deze functie kun je krijgen bij Kaj Blokhuis, Corporate Recruiter, via k.blokhuis@hengelo.nl. Voor aanvullende informatie over de procedure kun je terecht bij Femke Ezendam, HR-adviseur, f.ezendam@hengelo.nl.Graag in je sollicitatie een zo goed mogelijk beeld geven van jezelf als persoon, met argumentatie waarom juist deze functie goed aansluit bij jouw persoonlijke eigenschappen!

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Voor indiensttreding moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.

Je sollicitatie dient uiterlijk 2 april 2023 bij ons binnen te zijn. De gesprekken vinden plaats in de week van 10 april (1e ronde) en de week van 17 april (2e ronde) plaats.